TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä 

Vicia Faba Design/Tmi Julia Romanov
Y-tunnus: 2872628-4
kotipaikka: Tampere
sähköposti: julia(ät)viciafabadesign.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Julia Romanov
osoite: Havumetsänkatu 27 D 74, 33820 Tampere
sähköposti: julia(ät)viciafabadesign.com

Henkilörekisterin nimi

Vicia Faba Design asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat Vicia Faba Designin asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin ja toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero (vapaaehtoinen)
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Tieto suoramarkkinointioikeudesta
 • Tilausten Postin seurantatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti
seuraavin tavoin:

 • Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
 • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

Henkilötietojen luovuttaminen

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Vicia Faba Designin käytössä. Tietoja luovutetaan ulkopuoliselle taholle seuraavissa tapauksissa:

 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai kotiin
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut sähköpostimainonnan
 • Luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa
 • Lainsäädännön velvoittaessa. 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Vicia Faba Designin
toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Vicia Faba Designin
tietojärjestelmissä. Tietokoneelle sekä tietoihin pääsy ovat salasanasuojausten takana. Salasanat ovat ainoastaan yrityksen omistajan tiedossa, eikä ulkopuolisilla ole näin ollen tietoihin pääsyä.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät
yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle
maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava
virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa
määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa
yllä mainitulle yhteyshenkilölle.